...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުހަނދާންކުރުން
މ.
ތިމާ ފަނާވެދާނޭކަން ހިތަށް ވެއްދުން.
މިބަސް ޢާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ މަރުވޭނެކަމަށް ވިސްނައި ތެދުމަގު ޚިޔަރުކޮށްފިކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ