...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުނެތްފުޅިން ފެންބޮއިގެން
"މަރުނެތްފުޅިންފެންބޮއިގެން" މ.
މަޖާޒު:
މާ އުމުރުގެ ދިގު ވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާހުރީ، މަރުނެތްފުޅިން ފެން ބޮއިގެނެވެ.
ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ ތެރެއިން ކާޅާ މެދުގައްޔާއި، ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން ކަނދޮޅާމެދުވެސް މިހެން ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ