...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުބޭހަށްވެސް ނުލިބުން
މ.
(މަޖާޒު) ތަދުއެއްޗެއްސަށް ނުވަތަ ލިބުން ދަތި އެއްޗެއްސާމެދު ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މި އުޅެނީ މަރުބޭހަކަށްވެސް ކަރުހަކުރުކޮޅެއް ނުލިިބިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ