...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުކާވިނަ
ނ.
(1) ޖަރުމަނު ވިނަ.
(2) ނަންބަރުވިނަ، މީގެ ރަތްކުލައާއި ފެހިކުލަ ހުރެއެވެ.
ރަތްވިނަ، ފެހިވިނަ ކިޔަނީވެސް މިވިނައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންއަޅާވިނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ