...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުކޮސް
ނ.
(1) ތަންދޮރު ނުދަންނަ ބުއްދި ހަމަނުވާ މީހާ.
(2) ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރުދޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ