...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުއެތިފަހަރު
ނ.
(1) ހަނގުރާމައިގައި އަނެކާއަށް ރެކި ނުގަނެވޭގޮތަށް ޖަހާ އެތިފަހަރު.
މަޖާޒު:
(2) ފުރާނަ ދާފަދަ ކުއްލި ޙާދިޘާއެއް.
(3) މީހެއްގެ ދުވަސްދުއްވާލުމަށް ރާވާރޭވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ