...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުފަހިދުޢާ
ނ.
އިހުގެ މީހުން މަރުމަތި އަމާންކޮށް ދެއްވުނ އެދި ކިޔަވާ ދަލީލެއް.
މިއީ ޔޫސުފުސޫރަތުގެ 101 ވަނަ އާޔަތެވެ.
މިއާޔަތަށް މަރުފަހި ދަލީލުއޭ ވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ