...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުފަލިޖެހުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ކަމަކާމެދު ވެވޭން އޮތްހައި ބާރެއްލައި މަސައްކަތްކުރުން.
(2) ތިމާގެ ނަޒަރުގައި ނުވެވޭނެ ކަމަކަށް އަނެކަކު ކުރިމަތި ލައިގެން ކުރާ މަސައްކަތާމެދު ބުނެ އުޅޭބަހެއް.
މިސާލު:
ތިޔަކަމެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
ތިޔަޖަހަނީ މަރުފައްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ