...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުދަމަދަމައިއޮތުން
މ.
(1) މަރަށް ތެޅިތެޅި އޮތުން.
(2) ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާ ހާލުގައި އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ