...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުތަބާން
ނ.
މުށީގެ ބޮޑު ކަންވާރެއް.
މީގެ ސިފަ ޖާޑިއަކަށްވުރެ ހިމަ ދިގު ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުބައިބަހެނު . ބަހަނު . ބަނގަބަނގަ . ބަނގަބަނގައެޅުން . މަރުތަބާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ