...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުތެޔޮ
ނ.
ދަގަނޑު ތެޅުމާއި މޮހޮރުޖެހުންފަދަ ކަންތަކަށް ބޭނުންކުރަން ދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނަ އާލަތެއް.
މި އޮަންނާނީ ދަނގަޑު ގަޑުގެ ދެކޮޅުން ވެސް ތެޅޭގޮތަށެވެ.
މިހުންނާނީ ދަޑިއެއްލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަރަތެލި . މުގުރު . ގޯޅޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ