...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި
މަޖާޒު:
(1) މަރަށް ހާޒިރުވެފައި.
(2) މާބަނޑުވުން.
(3) ގަދަނުވާ ހިސާބަށް ހާލުދެރަވެފައި.
(4) ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައި.
(5) ބަލިވެއިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ