...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުޙަބާ
ނ.
(1) މެހުމާނަކު އައުމުން އެކަމާމެދު އުފާފާޅުކޮށް ހެޔޮ އެދުމުގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާނޅެޔޯ . ސުވާސްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ