...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަރުޙަލާ
ނ.
(1) ދަތުރެއްގެ ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
(2) އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދައުރުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަތް . ގުރުޑުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ