...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަބުސްތާނު
ނ.
ބޯތަށިގަނޑެއް އޮންނަ މޭވާއެއް.
މިއިން ކައި އުޅެނީ އެތެރޭގައި އޮންނަ އޮށުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށް އޮންނަ ބައެވެ.
މީގެ ތޮށްޓަކީ ބޭހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ