...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅަ
ނ.
(ސ) މަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަމަޅި . އަރަބިތަމަޅަ . އައްތޮށި . އެމުނި . އެތިފަހަރު . އެތިފަހަރުއެއްލުން . މުޅިފަންގި . ފަށް . ފަތިޖެހުން . ފަސްބައި . ފަސްބައިޖެހުން . ދޫންޏަކަށް ފިޔަމަޅައިލަން ވެސް ނުކެރޭ . ދެރުން . ތަމަޅަ . ތަމަޅައިން . ތުންފަތް . ގޮށްފަތި . ޗާކުފިޔޮހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ