...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅައިގަތުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ މީހެއްގައި ޖެހުމަށް އެއްޗަކުން ނުވަތަ އަތުން ނުވަތަ ފައިން ޖަހަންފަރިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެތިފަހަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ