...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅާދަތްގަނޑު
ނ.
ފަހާފޮށީގެ ދަތްގަނޑެއް.
(މިދަތްގަނޑަކީ އެތެރެއަށް ފޮތިގަނޑުގެ ކައިރި ލައްވައިފައި ފެހުމުން މެޅެމުންދާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ (އެއްޗެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ