...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅި
ނ.
(1) އެއްޗެހީގައި ބެއްދުމަށް ގޮށެއް ޖަހައިގެން ހަދާ ބޮޅެއް.
މި ބޮޅު އޮންނާނީ އެއްކޮޅަށް ދަމާލީމާ ބާރުވެބެދޭ ގޮތަށެވެ.
(2) ނަނާއި ރޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހަދާބޮޅެއް.
މިއީ އެއްޗެހި އަޅުވަން ނުވަތަ އެއްޗެހީގައި އަޅުވަން ބޭނުންކުރާ މަޅިއެކެވެ.
(3) މަޖާޒު:
ކެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިގަބަ . ހާޑަށްތިރިކުރުން . ހާޑު . ހާޑުމަޅި . ހާޑުލުން . ހިޔަނިދައު . ނަގުލުމަޅި . ނާށިތާރަ . ރަންދަނޑި . ރަންދަނޑިއެޅުން . ރަދި . ބައިންގަނޑު . ބަގިޔާ . ބުޅިމަތިކުރުން . ބެދުން . ބެދޭމަޅިއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ބޮއްވާމަޅި . ބޮވުން . ބޯމަޅި . ޅާނބު . ކަނބޮޅި . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކަމަންދު . ކަމަޅަފެޅުން . ކަފަތަޅާމަޅި . ކޮޅުހެދުން . ކޯޑު . އާރޯތާނާ ކަމަޅިމަތި . އުޅަ . އެޅުވުން . އެއްތެޔޮމަޅި . ވަގޮށް . ވާން . ވޮށްބައިން . މަޅި . މަޅިބެދުން . މަޅިއެއްލުން . މަޅިމައްޗަށް ހުނިއެޅުން . މަޅިމަތިވުން . މަޅިފަތި . މަޅިފަތިޖެހުން . މަޅިގަނޑަ . މަޅިގަނޑު . މަގުލަސް . މާގަނޑު . މެހެލި . ފަށަންތިއްބުން . ފަނީފަނީކުޅުން . ފަންގަނޑުމަޅި . ފާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ