...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅިބެދުން
ނ.
(1) ސަރުބަތާއި ހަލުވިދާފަދަ ތަކެތި ކެއްކުމުގައި ވަކި ވަރަކަށް އޮލަވުން.
(މިގޮތް އެނގޭނީ ބޮނޑިނަރުން މަޅިއެއްހަދައި، އެއަށް ބާނައިފައި ނަގާއިރު އެއެއްޗަކުން މަޅީގެ އެތެރެ ބެދިފައި (ހުރުމުންނެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ