...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅިއެއްލުން
މ.
(1) ވިއުމާއި، ފެހުމާއި، މާޖެހުމުގައި، މަތީރޮއްޖާ އަޑީރޮދި ނުގުޅިގެން މަތީރޮދި މަޅިއެއްގެ ގޮތުގައި މައްޗަށް އެރުން.
(2) ވާ އަޅާއިރު އުޅިތައް ދޫވެގެން ކާށިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ