...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅިފަތި
ނ.
ދޫނި ހިފުމަށްޓަކައި ބޮނބިނަރު ނުވަތަ އެވަރުގެ ހިމަފަށްތަކަކުން ވަކިވަކި މަޅިތަކެއް ހަދައި އޮށީގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއްގައި ހަރުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޅިފަތިޖެހުން . މަޅިގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ