...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅިގަނޑު
ު ފަދަ އެއްޗެހި ލެއްވުމަށްޓަކައި އެއްވަރެއްގައި ގިނަދުވަހު ހުންނާނޭހެން ހަރުކުރާ ނުވަތަ އެކުލަވާމަޅި.
(2) އަމިއްލައަށް ފުޅަލި ހުޅުވިގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅުވަން ހުންނަ މަޅި.
މިމަޅި، ފިލާ، ދަގަނޑު، ރޯނު އަދި މިނޫންވެސް އެއްޗެހިން ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަންމާނުފޫޅުގަނޑު . ދަންޖައްސާމަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ