...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅު
ށްފައި ހުންނަ ފިލާބުރިބުރި.
މިއިން ކޮންމެ ފާޑެއްގެ މަޅެއްވެސް ހުންނާނީ ނަގާ އެޅޭ ގޮތަށެވެ.
(3) ހިލާ ތަތްވެގެންގޮސް ވާހަރު.
(4) ގަހެއްގެ ލަކުޑިން ނުކުންނަ ކިރެއް.
މިއީ ދިވެހިބޭހަށާއި ވަރުނީސް ފަދަ ތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މިސާލު:
ރުގުންމަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވަތް . ހަތަރުކަންކަށި . ހޮނޑެލިފޮތި . ނާސިމަޅު . ރުކުރުކުއެޅުން . ބަނޑުއޮޅި . ބޮޑުމަޅު . ބޮޑުމަޅުއޮޅި . ބޮޑުމަޅުމަތި . ކުއްޕަތް . ކުޑަމަޅު . ކޮށާރު . މަޅަ . މަޅަވުން . މަޅު . މަޅުވަތް . މަޅުމަތި . މަޅުދަށް . މަޅުގޮނޑި . މަޅޮ . މަޅޮވުން . މަތިކެޑެފަސް . މަތިމަޅަގަނޑަ . މަތިމަޅު . މަތިމަޅުއޮޅިގަނޑު . މަތިމަޅޮ . މަޑިދަޓު . މަޑެދަޓާ . މަޑެދަޓު . ފަނާމަތި . ފުއްޕި . ފުއްޕިހަކުރު . ފުއްޕިބަތް . ފުއްޕުން . ފެންފިލާ . ފެންފިލާމަޅު . ދަށްމަޅު . ދިއްޕަތް . ތަޅުމަޅު . ތަޅުމަޅުގަނޑު . ތިރިމަޅޮ . ގެމަހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ