...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅުކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއް، ހަކުރު އަޅައިގެން ކައްކައި ފެންހިންދައި، ތަތްކޮށް ހަރުކުރުން.
(2) ހަކުރު ކައްކައި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ