...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޅުދަށް
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި މީހުން އިށީދެ ތިބުމަށް މަޅުއަޅައިފައި އޮންނަތަންގެދަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިކެޑެފަސް . މަޑިދަޓު . މަޑެދަޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ