...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ
"މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) މީހަކު ބުނާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް ބުނެ ދޫނުކޮށް ޒުވާބުކުރަން ފެށުމުން ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ