...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަކުނުތުނޑަށްގެތުން
މ.
(ސ) ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން.
މިއީ ދިވެހި އަންހެނުން ބޯވަޅުއެޅި ދުވަސްވަރު ބަގިޔާ ގަތާ ގޮތަަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ