...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިނާ
ނ.
މޭވާއާއި ގޮވާން ކައިގެން އުޅޭ ކުޑަ ދޫންޏެއް.
މީވަރަށް ރަނގަޅަށް ކައިގެންއުޅޭ ކުޑަ ދޫންޏެއް.
މައިނާ ބިސް އަޅަނީ މޭމަހުން ފެށިގެން ޖުލައިމަހާ ދެމެދުއެވެ.
ހާލިހަދަނީ ގަސްގަހުގައި ހުންނަ ހޮހަޅައާއި އަދި މިނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތާނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައިނާ . ފެންފޯއްދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ