...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިނާރު
ނ.
(1) ފައިގެ މަސްފަށްތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފައިތިލައާގުޅިފައިވާ ހުދުވާފަށްތައް، މިނާރުތައް ފަލަ އެއްނާރުގެ ގޮތުގައި ފައިތިލައާއި ގުޅިފައިވަނީ ކުޑަކަޅުވާއާއި ދިމާއިން ފުންނާބަށެވެ.
(2) ލޭހިނގާ ފަލަ ލޭހޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ