...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިބުރީކިހުނު
ނ.
ކިހުނުގެ ބާވަތެއް.
މިބަލީގައި ފުރަގަސްފަރާތުން ލެއާއި ދޮސް އައުންފަދަ ކަންތައްވެސް ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ