...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިކަށި
ނ.
ޅިނދުކަށިގަނޑު ކޮޅުން ފެށިގެން ބޮލާހަމަޔަށް ބުރިކަށީގެ މެދުގައި ހުންނަ ބަދަތަކަކުން އެކުލެވިފައިވާ ކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދަމައިލުން . ކަށިފޮތި . މައިބަދަ . މައިކަށު . މައިކައްޓު . މައިދާ . މެއިގަނޑު . މޭ . މޭގަނޑު . ދަރިބަދަ . ދަރިބަދަ . ދޮންމަޑިމިޔަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ