...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިކު
ނ.
އަޑުތައް އިލެކްޓްރިކް ސިގްނަލްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭ އާލަތެއް.
ގިނަފަހަރަށް މިބޭނުން ކުރަނީ އަޑު ދުރަށް ފޮނުވުމަށާއި އަޑުތައް ރެކޯޑު ކުރުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިރަސް . މައީ . މާގެ . ގާވީކުންދާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ