...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިމުޅަވުން
ްވުން.
(މިގޮތްދިމާވާނީ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ދުނިޔޭގައި ހުއްޓައި އަންހެން ދަރިފުޅު މަރުވާއިރު އޭނާގެ ދަރިން ތިބުމުންނެވެ.
މައިމުޅަވުމޭ ކިޔަނީ މިގޮތް ދިމާވުމުން އަންހެން ދަރީގެ ދަރީން ކާފަ ނުވަތަ މާފަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ މުންނަގެ މުދަލުން (މަޙުރޫމްވާތީއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ