...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިމޫ
ނ.
(1) ބައެއް ގަސްގަހުގެ މައިގަސް ގަނޑާ އެއްސީދަލަށް އަޑިއަށް ހުންނަ މޫ.
(2) ބައެއް ވައްތަރުގެ ގަސް ހިފެހެއްޓި ހުރުމުގެ ބާރު ލިއްބައިދޭމޫ.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެންމެ އިސްވެހުރިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައި . ގޮނޑިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ