...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިފަތް
ނ.
(1) އިހުގައި ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ ނަގަން ވީގޮތް ލިޔެވިފައި އޮންނަފޮތް.
(2) ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް އަރުވާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ލިޔެފައި ހުންނަ ފޮތް ނުވަތަ ކަރުދާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ