...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިފިއްލުން
މ.
(1) ކުކުޅު ހަލުގެ ޅައެއްޗެހި ވަކި ވަރަކަށް ބޮޑެތިވުމުން މައި އެއްޗާއި ދުރުކޮށްލުން.
މަޖާޒު:
(2) ދަރިން ވަކި ވަރަކަށް ބޮޑެތިވުމުން މައިއެއްޗާއި ދުރުކޮށްލުން.
(3) ކުދިން ވަކި ވަރަކަށް ބޮޑުވެ އަމިއްލައަށް އުޅެވޭ ވަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ