...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިދާ
ނ.
ކާތަކެތިގޮސް ފުރަތަމަ އެޅޭ ގުނަވަން.
މި ގުނަވަން އޮންނާނީ ކާތަކެތި ދަތުރުކުރާ ހޮޅިއާއި ހިމަގޮހޮރާއި ދެމެދުގައި މިއީ ކާއެއްޗެހި ހަޖަމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގުނަވަނެވެ.
މި ގުނަވަން އިންސާނުންނާއި މައިކަށި ހުންނަ ބައެއް ޙައިވާނުގައި ވެސް އޮވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަބިން . ހުންކޮށި . ހޮޑު . ހޮޑުލުން . ރަށްމެދު . ކުރަނޑި . އަރަފާތު . އުކުނޑި . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . އޯކަށްދެމުން . މައިދާން . މަޢިދާ . މޭފާރު . ފަލަގޮހޮރު . ލޮނި . ގޮހޮރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ