...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިދާން
ނ.
(1) ހާމަޔަށް އޮންނަ ތަނަވަސް ބިން.
(2) ޚާއްޞަ ކަންކަމަށްޓަކައި މީހުން ނުކުމެ ތިބޭތަން.
މިސާލު:
ހަނގުރާމައިގެ މައިދާން.
(3) މަޖާޒު:
ވަކި ޚާއްޞަ ރޮނގެއް.
މިސާލު:
ކުޅިވަރުގެ މައިދާން، ތަޢުލީމީ މައިދާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަބިން . ރަށްމެދު . މައިދާން . ލޮނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ