...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިތިރިކަން
ނއނ.
(1) ހަމަހިމޭންކަން.
(2) ހަރުކަށި ނުވަތަ ގަދަފަދަ ކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިހޫކަން . ނިއަނެތިކަން . ރަމަތަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ