...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިލާ
ނ.
(ސ.) ފޭރާންކުރާއިރު އުއިގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށްލާފައި އޮންނަލާތަކުގެ ތެރެއިން ފަހުކޮޅުގެ ލާ.
މިއީ ލަކުޑިން ހަދާފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނދުންކޫރު . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . ދަށުރޮނގު . ޠޫލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ