...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިގަނޑު
ނ.
(1) ބައެއްތަކެތީގެ އަޞްލު.
މިސާލު:
ބައިސްކަލުގެ މައިގަނޑު.
(2) ޅެމާއި ލަވައާއި ފަރިހީގެ ފުރަތަމަ ބައިތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާނޯޓް . ނަރުނެތްފޯނު . ނަގާކިއުން . ރުއްކަނދު . ރުއްދަނޑި . ބާބު . ބިލެތްގޮށީވިޔަ . ބޮށިގަނޑަ . ބޮޑުކޮށުން . ޅެންބައި . ކަނދޮގަނޑޮ . ކަރުދާސް . ކަޑި . ކިރުޅިޔަބިބީ . ކޮޓެންގް . ކޯޅިފަޅޯ . އަސާސީ . އަސްލު . އިންސާފުކުރުން . އިޑިއައްޕަން . އުސޫލު . ވަށްތާ . ވޮނިގަނޑު . މަހި . މައި . މައިގަނޑު . މައުޟޫޢު . މަޒުމޫނު . މާކޮތަން . މެޓާ . މޭމުސުވިޗު . މޯލު . ފަލަހަ . ފަލަމަޑި . ފަސްރުކުން . ފިހުރިސްތު . ފުރައްސާރަމަސައްކަތް . ފުޅާ . ފޮތްބައި . ދަނޑި . ދަނޑިޖެހުން . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން . ދުންތެޔޮ . ދެވަރު . ދޮންގިއުޅު . ތަންބޫރަ . ތަރުކާރީ . ތިންމައިގަޑެވިޔަ . ލައިގެންކާއެއްޗެހި . ލުއިކާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ