...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިސޯބު
ނ.
(1) ގަޑީގެ ކަށި އަނބުރައިދޭ ސޯބު.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގެ އެންމެ ބޮޑު މީހާ.
(3) ޗާބީދޭ އެއްޗެއްގެ ކެނބު ގުޅިފައިވާ ފުއްކެނޑިބުރު ނުވަތަ ނާރެސް.
މިބުރު ނުވަތަ ނާރެސް އެނބުރުމުގެ ސަބަބުން އެ އެއްޗެއް ހިންގައިދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައި . މައިސޯބު އެނބުރޭ ގޮތަށޭ ކުދިސޯބު އެނބުރޭނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ