...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިސޯބު އެނބުރޭ ގޮތަށޭ ކުދިސޯބު އެނބުރޭނީ
"މައިސޯބު އެނބުރޭގޮތަށޭ ކުދިސޯބު އެނބުރޭނީ" މަޖާޒު:
ކުޑަކުދިން އުޅޭނީ ބޮޑެތި މީހުން އުޅޭ ގޮތަށެވެ.
ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން އުޅޭނީ ވެރިން އުޅޭ ގޮތަށެވެ.
މީހެން ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ