...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައިޒާން
ިފައި ހުންނަތަނެއް.
މިކަހަލަ ތަންތަން ހަދައިފައި ހުންނާނީ ހުސް ތަންތަނުގައި ހިޔާބޮޑެތި ގަސްގަސް ދޮށުގައްޔާއި، ހިޔާ ލިބޭ ތަންތާގައެވެ.
ރުއްވަކަރާއި ކަށިކެޔޮ ހޮޅުން އަށިހަދައިގެންނެވެ.
ފަހަކަށް އައިސް ރާނާއި ސިމެންތި ޖަހައިގެންވެސް މައިޒާން ހަދައި އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތް . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ކޫރުންކެރެދި . އިސްކުރު . އިސްކުރުކެނޑުން . މައިޒާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ