...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައީ
ނ.
(1) އިރުމަހުގެ 5 ވަނަމަސް.
(2) ނާޒޯނގު ފަހަރުގެ މައިކުނބުގެ ދިދައިގެ މައްޗަށް ނަގާ ހިމަދިގުކޮށް ހުންނަ ދިދައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭމަސް . ފުނައުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ