...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައުޒަން
ނ.
(1) އިސްކުރުމުގެ ވަށައިގެން އެނބުރެމުންދާ ގޮތަށް ކަނޑާ ކެނޑުން.
(2) ކަސްރަތުކޮށް އުޅޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި މަސްގަނޑު ހަރުވެ އެނބުރިފައި ހުންނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައުޒަން ކުރެދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ