...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައުޖޫދުވުން
މ.
(1) އުފެދިފައިވުން.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ މާތްﷲ ގެ ޒާތުފުޅަށާއި އެކަލާންގެ އުފެއްދެވި ތަކެއްޗަށް ސިްބަތްކޮށެވެ.
މިސާލު:
'' ދުނިޔޭގައިވާހާ ތަކެތި މައުޖޫދުވެފައިވަނީ ﷲ ގެ އަމުރާއިރާދަފުޅަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ