...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައުޖެއްސުން
މ.
ގޮވާމުގެ އޮށްޓަރު، މަލެއްގެ ސިފައިގައި ފޮޅެންދެން އަލިފާނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ހޫނުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައުލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ