...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މައްކާރިމަޑޫ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ދޮޅިމަޑުލާއި ޖެހިގެން ތިރިއަށް ހުންނަމަޑޫ.
(2) އަށާރަ މަޑުލުގެ ދޯންޏެއްނަމަ ސަތާރަވަނަ މަޑޫ.
(3) މަޑުލުގެ ދޯނިފަހަރުގެ ސަތާރަވަނަ މަޑޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްކާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ